yandex metrika

След навършване на пълнолетие, голяма част от младежите у нас нетърпеливо се записват за дългоочаквания шофьорски курс. Разбира се, за да протече плавно и да завърши положително за курсиста, обучението преминава през няколко ясно и стриктно формулирани етапа. Една от най-обезпокояващите части за всички бъдещи шофьори е онази, която включва решаване на листовки за шофьорски курсове.

Решаване на листовки онлайн - направете правилния избор

Ние от AutoDrive ви гарантираме качество, което съпровожда всяка една от услугите, достигащи до потребителя.

Предоставяйки свободния избор за кандидата сам да посочи носителя (хартиен или електронен), ние паралелно изграждаме удобство и комфорт за самия него, които ще окажат не малко положително влияние върху финалния изпит за решаване на листовки за шофьорски курсове. Бъдете смели и се доверете на професионалисти, каквито сме ние. Ние знаем кое е най-добро за вас и не спираме да градим в тази посока. В епицентъра на нашата политика заляга създаването на трайни взаимоотношения с хората, които са предпочели нас, пред всички останали.

Какво представлява теоретичния изпит - листовки за кормуване?

Теоретичният изпит, за разлика от практиката (кормуването) се провежда под формата на тест (решаване на листовки), което, както вече споменахме би могло да се извърши както на хартиен носител, така и на електронен.

За един шофьорски курс, теоретичният изпит е съществено важна част, която не би могла да се пропусне, ако се стремите към положително финализиране на курса. Той се изразява в решаване на изпитен тест от 3 броя листовки. Те включват 45 въпроса, на които курсистът следва да отговори.

Въпросите, които са включени в изпитния тест (решаване на листовки) обхващат няколко учебни дисциплини:

  • Безопасност на движение по пътищата;
  • Общо устройство на МПС;

Какви са правилата и условията за решаване на листовки за шофьорски курсове?

  1. Въпросите, от които са съставени листовките, съдържат 2, 3 или 4 отговора. Верните биха могли да са повече от 1. Броят на верните отговори е обявен предварително и вие лесно бихте могли да се ръководите по това дали са 1, 2 или 3.
  2. Вашият отговор ще бъде приет за правилен единствено тогава, когато сте отбелязали всички верни отговори. Ако верните отговори са 3, а вие сте отбелязали само 2 от тях, въпреки, че предварително е обявен техният брой, то вашият отговор не ще се зачете за верен.
  3. Максималният брой точки на листовките за шофьорски курсове, които трябва да реши курсистът, е общо 97. В зависимост от това каква е трудността на въпросите, те биха могли да донесат 1, 2 или 3 точки.
  4. Ако кандидатът има не повече от 10 грешни отговора, то неговият изпит за листовки се счита за издържал. Оценка "ДА" се поставя единствено тогава, когато курсистът има не по-малко от 87 точки.
  5. Времето за решаване на листовките за водачи категория "В" е 40 минути.
  6. Отговорът, който считате за верен, следва да го отбележите със син химикал със знак "Х", в случай че листовките ви протичат на хартиен носител.
  7. Ако решите да поправите своя отговор, да изтриете или да зачеркнете, то той се приема за грешен.
  8. Изпитните въпроси при тестовете /листовки/ на електронен носител са идентични по съдържание с тези на хартиен носител.

AutoDrive е в състояние да ви гарантира успешно решаване на листовки за шофьорски курс! Нашият екип от професионалисти успява да вдъхне увереност на всеки един от кандидатите и да го подготви качествено и пълноценно за въпросите, на които да отговори вярно!

Листовки за шофьорски курсове

В AutoDrive.bg разработихме система за решаване на шофьорски листовки, които включват въпроси, които ще получите в писмения изпит за придобиване на свидетелство за правоуправление на МПС. Тази система със сигурност ще ви бъде полезна, защото допълнително ще ви помогне в утвърждаване на научените правила за движение по пътищата.

Смисълът на решаването на тези листовки се състои в натрупването на допълнителни знания от практични и реални ситуации, както и в затвръждаване на натрупаните знания, относно правилата за движение по пътищата.

Решаването на изпитни листовки е препоръчително за всеки бъдещ шофьор, защото му помага за по-бързото и лесно изучаване на правилника за движение по пътищата с реални примери, които ще очакват бъдещия шофьор на пътя.

Изпитните листовки представляват теоретичния изпит, който следва да положат всички кандидат-шофьори в България. Чрез резултата от тях се определя нивото на знания на всеки кандидат и съответно при занижени знания, кандидатът е необходимо да положи допълнителни часове на изучаване на правилата за движение по пътищата.

Да, в системата на AutoDrive.bg решаването на изпитни листовки за подготовка за шофьорския теоретичен изпит, е напълно безплатно. Може да се възползвате от удобните услуги в сайта и да бъдете сигурни в коректността на отговорит към въпросите.
Да, системата преминава през постоянни проверки, което автоматично елиминира възможността от допускането на грешка и подвеждане на кандидат-шофьора.

Да, по всяко време в денонощието може да посетите страницата в AutoDrive.bg, за да попълвате теоретични тестове и да проследявате нивото на знанията си.