yandex metrika

Категория А

Пакет категория A
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
Стандарт
  599 лв.
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
 

Категория A дава правоспособност за управление на мотоциклети и триколесни МПС с мощност от над 15 kW /няма ограничение в кубатурата/.

Какво включва курсът за категория A

Най-общо казано курсът за тази категория е съставен от две части – практическа подготовка и теоретично обучение.

Ако вече имате придобита категория B има нужда да преминете единствено теоретично обучение на тема „Общо устройство на мотоциклета“, което е в размер на 4 часа.

В случай че нямате никаква шофьорска правоспособност, трябва да преминете през пълния теоретичен курс, който е в размер на 4 часа „Общо устройство на мотоциклета“ и 36 часа „Безопасност на движението“.

Практическото обучение е валидно за всички, независимо дали вече имате някаква изкарана категория или не. За Категория A се изискват 20 учебни часа управление на мотоциклет.

Обучението е разделено на две части – първата се провежда на полигон и се извършва чрез запознаване на курсиста с мотоциклета.

Втората част се провежда в реални градски условия, където курсистът трябва да свикне да управлява превозното средство в реална градска среда с всички пътни знаци и останалите участници в движението.

* Забележка – има няколко условия, с които трябва да се запознаете преди да се запишете за курс за Категория A.

Ако вече сте собственик на свидетелство за управление на мотоциклет от категория A1, то за вас хорариумът от часове е намален и е в размер на 14 учебни часа. Полага се вътрешен практически изпит, както и официален такъв пред ДАИ.

Същото важи и за шофьорите с правоспособност за управление на мотоциклет от категория A2 по-малко от две години – те също са с намален хорариум от 14 учебни часа. Отново, полага се вътрешен изпит и официален практически изпит при Държавна автомобилна инспекция.

Ако притежавате свидетелство за управление от категория A2 не по-малко от две години, то хорариумът е 7 учебни часа.

Изпит за категория A – какво включва

Изпитът за придобиване на свидетелство за управление на мотоциклет от категория A е разделен на два етапа.

Първо се изисква полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ. Вторият етап е полагане на практически изпит на полигон, а впоследствие и в градска среда.

За кандидати, които вече притежават свидетелство за управление от категория B, не се налага полагане на теоретичен изпит.

Какви документи са ви необходими

За записване за курс за категория A ще са ви необходими следните документи;

 • Копие на документ за самоличност (лична карта);
 • Копие на диплома за завършено образование;
 • Свидетелство за управление на МПС, ако притежавате такова (минимум категория B);
 • Снимка.

Важно!

Възможно е заплащане на курса на вноски. По време на обучението се предоставят ръкавици и каски. Ако разполагате с друг вид защитна екипировка, тя също може да се използва.

Продължителността на курса за категория A е приблизително 20 дена.

Категория B

Пакети категория В
Обучение по теория
Обучение по практика
Вътрешен изпит теория
Вътрешен изпит практика
Изпит ДАИ теория
Изпит ДАИ практика
Административна такса
Взимане от удобно място в района
Стандарт
  679 лв.
Обучение по теория
40 учебни часа
Обучение по практика
31 учебни часа
Вътрешен изпит теория
30 лв.
Вътрешен изпит практика
40 лв.
Изпит ДАИ теория
70 лв.
Изпит ДАИ практика
80 лв.
Административна такса
50 лв.
 
-
Екстра
779 лв.
Обучение по теория
40 учебни часа
Обучение по практика
35 учебни часа
Вътрешен изпит теория
30 лв.
Вътрешен изпит практика
40 лв.
Изпит ДАИ теория
70 лв.
Изпит ДАИ практика
80 лв.
Административна такса
50 лв.
 
-
Супер
1029 лв.
Обучение по теория
40 учебни часа
Обучение по практика
41 учебни часа
Вътрешен изпит теория
30 лв.
Вътрешен изпит практика
40 лв.
Изпит ДАИ теория
70 лв.
Изпит ДАИ практика
80 лв.
Административна такса
50 лв.
Взимане от удобно място в района
Включено в цената

Категория B+E

Пакет категория B+E
Практическа подготовка
Провеждане на междинен изпит по практика
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Включени изпитни такси
Изпит ДАИ практика
Стандарт
 
Практическа подготовка
Провеждане на междинен изпит по практика
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Включени изпитни такси
Изпит ДАИ практика
 

Категория “ВЕ” позволява управление на пътни превозни средства с теглещо моторно, превозно средство от категория B и ремарке с маса, надвишаваща 750 кг.

За да започнете курса за категория ВЕ се изискват:

 • Свидетелство за управление категория B;
 • Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 • Лична карта;
 • Паспортна снимка.

Важно!

Обучението е практическо. Изпитът се състои от 2 части:

– полигон – изпълнение на елементи.

– практическа – управление на автомобил с ремарке в градски условия.

Категория C+E

Пакет категория C+E
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
Стандарт
  799 лв.
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
 

Категория “СЕ” позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг.

16 часа практическа подготовка

Категория C

Пакет категория C
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ теория
Изпит ДАИ практика
Стандарт
  799 лв.
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ теория
 
Изпит ДАИ практика
 

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и завършен курс за категория “В” (ако курсистът няма навършени 21 години е необходимо да премина курс за професионална компетентност).

Необходими документи:

 • Копие на шофьорска книжка;
 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование;
 • Психо;
 • Две паспортни снимки.

Важно!

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части:

теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция (ДАИ) Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Продължителността на курса за категория С е около 20 дни.

Категория D

Пакет категория D
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
Стандарт
  999 лв.
Практическа подготовка
Провеждане на вътрешен изпит по практика
Изпит ДАИ практика
 

Шофьорската книжка за категория D позволява управление на автомобили, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане (микробус, автобус) .

Изисквания:

 • Навършени 24 години;
 • Две години след завършен курс за категория C;
 • Психо-тест;
 • Паспортна снимка;
 • Диплома за завършено основно, средно или висше образование.

Важно!

Обучението за категория D е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части:

Теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.

Практическа – управление на автобус (превоз на пътници).

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция (ДАИ) Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Професионална компетентност – карта на водача

Всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези, които извършват превоз за собствена сметка или обществен превоз е задължително да притежават такова свидетелство (карта на водача).

Картата, която се издава от „Регионална Дирекция-ДАИ”след обучението има валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. Всички водачи подлежат на периодично обучение за подновяване. Удостоверение за преминат курс се издава след приключване на обучението. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което следва изработка на самата карта.

Ние ви предлагаме два вида обучение - начално и периодично:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ – подлежат всички водачи, които са придобили категория както е описано по-долу:

С ; С+Е- след 10.09.2009г.

D ; D+Е- след 10.09.2008г.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ - подлежат всички водачи, които са придобили категория както следва:

С ; С+Е- преди 10.09.2009г.

D ; D+Е- преди 10.09.2008г.

Пътностроителна техника

Провеждаме обучение с продължителност и според нуждите на нашите курсисти по специалност "Пътностроителна техника". Обучението е на модулен принцип и включва теми „Теория и технологична практика по управление и работа с пътностроителни машини - багер, грейдер, булдозер, челен товарач, вибрационен валяк”.

Курсовете се провеждат групово или индивидуално.


Ако вашето запитване е като юридическо лице, можем да предложим индивидуална учебна програма, съобразена с използваната техника, свободното време на служителите и дейността ви.

На успешно завършилите издаваме „Удостоверение за професионална квалификация” и Свидетелство за правоспособност”, като и двата документа са валидни в страните членки на Европейския съюз след съответния легализиран превод.

Необходими документи за записване:

 • Копие на лична карта;
 • Копие на шофьорска книжка и контролен талон;
 • Копие на диплома за завършено средно образoвание или удостоверение за завършен 10 клас;
 • Медицинско свидетелство;
 • Снимка паспортен формат - 2 бр.

Курс електро и мотокари

За улеснение на нашите клиенти предлагаме провеждане на курса на работно място или учебен полигон. Обучението на курсовете за електрокаристи и мотокаристи се провеждат по учебна програма, съгласувана с европейското законодателство и издаденият документ се признава във всички страни членки на Европейският съюз. Учебния полигон разполага с всичко необходимо за провеждане на курса. Съгласно наредба 1 и 10 всички курсове курсове за мотокаристи са съгласувани.

Обучението може да бъде:

Индивидуално (за 1-2 лица с теоретична и практическа част)

Групово обучение (за 2ма или повече човека с теоретична част, в специално оборудван за целта кабинет и на полигон)

Обучение с практика по месторабота под наблюдението на квалифициран преподавател.

Писна ви от некомпетентни инструктори и съмнителни автошколи?


Изберете автошкола AutoDrive! Заявете своя курс СЕГА!

☎ 0888 888 888