yandex metrika

Политика за поверителност

Чл. 1 Общи разпоредби

AutoDrive.bg поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на личните Ви данни, в качеството на Администратор на личните данни, които ни предоставяте.

Чл. 2 За нас

Уебсайт: Autodrive.bg

Aдрес: гр. София,  бул. Гоце Делчев 23

E-mail: office@autodrive.bg

Телефон.: 0888 888 888

Чл. 3 Как събираме лична информация

Получаваме информация от вас, когато посещавате сайта, изпращате запитване и/или информация, или в процеса, при който заявявате, поръчвате и ползвате предоставяните от сайта услуги.

Чл. 4 Какъв вид лична информация събираме

Събираме само основни лични данни, които не включват специални категории лични данни. Личната информация, която събираме, може да включва името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони.

Чл. 5 Защо събираме вашите данни

Основната цел е да Ви предоставим услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор между нас във връзка с предоставянето им, както и информация, която сте поискали или за която изрично сте се съгласили.

Чл. 6 Как се използва вашата информация

Можем да използваме информацията, за да:

 1. Предоставяме услугите, които сте заявили, както и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас;
 2. Предоставяме нова информация, свързана с услуги, които сте заявили;
 3. Отговаряме на запитвания и да предоставяме информация, която сте поискали;
 4. Подобряваме услугите на сайта чрез маркетингови похвати;
 5. Получим обратна връзка относно предоставяните от нас услуги;
 6. Правим статистически анализи.

Чл. 7 Колко дълго пазим информацията

Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите действащи нормативни актове в Република България.

Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато не получим уведомление, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

Чл. 8 Кой има достъп до личните данни

Можем да предаваме информацията Ви на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации единствено за целите на извършването на задачи и предоставянето на услуги от наше име.

Независимо от това, когато използваме трети лица, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата.

Предоставяне на Ваши данни на държавни органи може да се извърши само в предвидените от закона случаи.

Чл. 9 Къде обработваме данните

Вашите лични данни се обработват в България.

Чл.10 Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни

Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

 1. Достъп до вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите;
 2. Коригиране на информация;
 3. Заличаване на лични данни.

Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране или заличаване на лични данни се извършва единствено по отношение на вашите лични данни.

За да поискате достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:

 1. Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. Описание на искането;
 3. Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице. Заявлението може да бъде подписано и с електронен подпис.

Заявлението се изпраща на email: office@autodrive.bg .

Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 30 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка. Ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това, съгласно изискванията на закона.

Чл.11 Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Когато ни предоставяте лична информация, ние предприемаме действия да осигурим тя да бъде обработвана по сигурен начин. Уебсайтът AutoDrive.bg ползва протокол за защита - SSL сертификат. Допълнителна информация за HTTPS - https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS.

Чл. 12 Използване на „бисквитки“ (cookies)

Cookies са малки обособени пакети информация, изпращана от дадена организация към вашия компютър, за да ви разпознае при посещение. Те събират статистически данни за действията Ви в браузъра, без събиране на каквато и да било лична информация. Бисквитките ни помагат да подобрим сайта и да предоставяме по-добра персонализирана услуга.

Съгласявайки се да използвате този сайт и услугите му, вие изразявате съгласие за използването на „бисквитки“, включително тези на Google Analytics.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“, бихте могли да ги откажете. За целта можете да настроите интернет браузъра си да отказва cookies, но това може да доведе до неправилно зареждане на сайта и може да не разполагате с възможността да се възползвате от услугите, които предлагаме.

Чл.13 Линкове към други сайтове

Нашият сайт може да съдържа препращащи връзки към други уебсайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така че ние не отговаряме за политиката за сигурност на други сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.