yandex metrika

Всеки един водач, независимо от възрастта си, разполага с определен брой точки. След успешно преминаване на шофьорски курсове водачът има 39 контролни точки. Онези водачи, които притежават стаж до 2 години, имат само 27 на брой. Водачите придобиват право да разполагат с 39 точки, едва след навършване на 2 години стаж.

Как се случва възстановяване на контролни точки?

Ако сте един от хората, които се нуждаят от възстановяване на контролни точки, то вие притежавате правото и възможността да се възползвате от услугата, която ви предлагаме. AutoDrive провежда курсове за възстановяване на отнети контролни точки. Решете проблема си веднъж завинаги - ние сме на ваша страна!

Какво трябва да знаем?

  • При възстановяването на контролни точки не се преминава през изпит. Единственото, което се изисква от вас, е да решите определен брой листовки, като само една от тях преминава проверка и е необходимо да остане като архив;
  • Провеждат се лекции на разнообразни теми;
  • Възможно е да ви бъдат възстановени не повече от 13 контролни точки. Ако са ви били отнети по-малко, това автоматично означава, че ще ви бъдат възстановени по-малко на брой точки.

Необходими документи

  • Първото, и най-важно, е да се запишете в офиса на нашата фирма;
  • Нужна ни е справка, която можете да си изкарате от КАТ. Тя съдържа информация, относно оставащия ви брой точки;
  • Свидетелство за правоуправление, което следва да ни предоставите;
  • Валиден документ за самоличност.

Колко контролни точки може да възстанови водача?

След преминаването на допълнително специализирано обучение, всеки един водач има право веднъж в годината да възстанови една трета от общия си брой точки. В случай че в продължение на цели две години, вие сте шофирали, спазвайки всички правила и условия, тоест не сте правили нарушения, за вас съществува преференциална опция. Можете да възстановите максималния си размер точки.

Какво следва, ако са ми отнети всички контролни точки?

Ако водачът е извършвал поредица от нарушения и всичките му точки са били отнети, то за вас съществува резервен вариант, от който да се възползвате. За да се предпазите от загубата си на книжка, то бихте могли да възстановите част от тях. В следствие от това няма да се налага да връщате свидетелството си за управление в КАТ или то да ви бъде отнето по принуда. Нашата цел е да създаваме предпоставка за благоприятно протичане на обстоятелствата.

Ние предоставяме на своите клиенти допълнителна услуга, която им дава правото отново да грабнат в ръце своята шофьорска книжка, след като им е била отнета веднъж. Можете да се явите на изпит най-рано 6 месеца след датата, на която сте върнали своето свидетелство за управление. Ако водачът не се я явил на предварителен тест за психологическа годност, то изпитът не би могъл да се проведе. Следвайте стриктно нашите съвети за бързо и безпроблемно достигане до целта.

Не оставяйте дните да се изнизват измежду пръстите ви, а вие да не сте коригирали или изкоренили онова, което се оказва пречка за вас. Бъдете смели в решенията и действията си! Възвърнете отнетото - свържете се с нас! AutoDrive е решение на вашите проблеми!